RM vallg 2020 Midtjylland

OZ4KAJ – Kaj Kaalund

Posted on

OBS: Jeg kan desværre ikke deltage i valgmødet i Skive mandag den 17. august af personlige årsager.   Jeg ønsker “et medlemmernes EDR”: ved at båndene imellem lokalafdelingerne og landsforeningen knyttes endnu tættere. ved  at repræsentanter for lokalafdelingerne inviteres af HB til halvårlige møder (fysisk/virtuel) med orientering og erfaringsudveksling som hovedemner. ved at der oprettes et […]

RM vallg 2020 Midtjylland

OZ3ZU/Viggo

Posted on

Som RM vil jeg arbejde for at samle ALLE aktive radioamatører i EDR. Det skal ske igennem en radikal ændring af strukturen, hvor det fremover er lokalafdelingerne der bestemmer over EDR, i stedet for – som i dag – det er EDRs hovedorganisation der forøger at bestemme over lokalafdelingerne. Det er jo i lokalafdelingerne at […]

RM valg 2020 Nordjylland

OZ1LLY Gert Poulsen

Posted on

Da jeg mener at Nordjylland også skal høres i EDR, må I meget gerne stemme på de 2 kandidater som opstiller til RM. Det er altid godt at nogle vil varetage radioamatørs interesser i form af en god landsforening EDR. Jeg håber RM i årets beretning bliver oplyst om foreningens: Tilstand: Hvad er gået godt: […]

RM valg 2020 Hovedstaden

Püschl, Ole, OZ1OP

Posted on

Styrket og gensidigt respektfuldt samarbejde mellem alle valgte tillidsrepræsentanter. Den væsentligste opgave for det nye HB og RM vil blive at finde frem til et styrket og gensidigt respektfuldt samarbejde mellem alle valgte tillidsrepræsentanter, definerer foreningens kærneopgaver og sætte fokus på udviklingen af disse Kærneopgaverne, sådan som jeg ser dem: 1: Foreningen skal være værdiskabende […]