RM valg 2020 Hovedstaden

Püschl, Ole, OZ1OP

Styrket og gensidigt respektfuldt samarbejde mellem alle valgte tillidsrepræsentanter.

Den væsentligste opgave for det nye HB og RM vil blive at finde frem til et styrket og gensidigt respektfuldt samarbejde mellem alle valgte tillidsrepræsentanter, definerer foreningens kærneopgaver og sætte fokus på udviklingen af disse

Kærneopgaverne, sådan som jeg ser dem:

1: Foreningen skal være værdiskabende for medlemmerne. 

  • understøtte radioamatørsamfundet, og gennem egen ledelsespraksis bidrage til foreningens og radioamatørsamfundets anseelse
  • tilbyde medlemmerne et foreningsfællesskab og selv bidrage positivt til fællesskabets værdier og anseelse
  • understøtte 'Code of Conduct'
  • understøtte lokalforeningerne og medlemmernes initiativer og aktiviteter.
  • varetage medlemstilbud EDR shop, OZ, Hjemmeside, QSL cenral
  • repræsentere radioamatørernes interesser udadtil. Internationalt og i forhold til lokale myndigheder.
  • fremme kendskabet til amatørradio og fremme amatørradioens image og goodwill

 

2: foreningen Varetager administration.

  • foreningens økonomi
  • foreningens ejendom
  • foreningens ansatte

.

Alle punkterne i de 2 kærneopgaver indeholder væsentlige opgaver.

De gode løsninger kræver at HB og repræsentantskabet samarbejde demokratisk, konstruktivt og gensidigt respektfuldt, samt åbent og inddragende i forhold til medlemmerne.

Det vil jeg gerne bidrage til, og til at vi får en god næste valgperiode for EDR

MIT CV

Radioamatør siden 2010. DXCC 2013. QRV på HF,VHF,UHF og satellit. SSB,CW og digi. QRZ.com/db/oz1op

Medlem af Birkerød lokalafdeling. RM, Sekretær for RABOS. Webmaster på det nye EDR.DK

One thought on “Püschl, Ole, OZ1OP

Skriv et svar