RM vallg 2020 Midtjylland

OZ3ZU/Viggo

Som RM vil jeg arbejde for at samle ALLE aktive radioamatører i EDR. Det skal ske igennem en radikal ændring af strukturen, hvor det fremover er lokalafdelingerne der bestemmer over EDR, i stedet for – som i dag – det er EDRs hovedorganisation der forøger at bestemme over lokalafdelingerne. Det er jo i lokalafdelingerne at alt det aktive arbejde foregår!

Hvordan?

 • Fremover vælges formand og HB af medlemmerne, om det skal ske ved direkte valg, eller via generalforsamling kan diskuteres.
 • RM sammensættes af lokalafdelingerne, der hver vælger 1 eller 2 medlemmer fra deres midte. (antal af personer som lokalafdelingerne sender til RM kan afgøres af antallet af medlemmer i den enkelte lokalafdeling)
 • Alle der melder sig ind i en lokalafdeling er automatisk også medlem af EDRs hovedorganisation og visa versa (og NEJ, medlems prisen bliver ikke kæmpe høj, den kommer måske til at ligge på 100 – 150 kr. mere end det man betaler for sit medlemskab i lokalafdelingen i dag)
 • Da det er lokalafdelingerne der afholder Radioamatør prøver har man her alle muligheder for at få ALLE nye radioamatører som medlem af lokalafdelingen/EDR
 • EDRs hovedbestyrelse (HB) har ansvar for de opgaver der påhviler den daglige leder, samt at samarbejder aktivt med de forskellige underudvalg der findes i dag, (og i fremtiden) såsom Repeater udvalg, VHF udvalg, HF udvalg og andre interesse organisationer og med myndigheder.
 • Bygningen i Odense afhændes, eller lejes ud, alt efter hvad der er økonomisk bedst. (der skal laves en uvildig økonomisk vurdering af dette)
 • Stillingen som den daglige leder af hovedkontoret ændres til en halvdags stilling, (på sigt, gerne pensioneret Radioamatør) og lederens primære arbejdsopgaver er:
  • Opdatering af medlemsdatabase (medlems data rapporteres ind fra lokalafdelingen)
  • Ledelse og bemanding af QSL central
  • Sikre indholdet i OZ (udkommer 4 gange årligt)
  • Sikre udendelse af månedligt nyhedsbrev.
  • Sikre indhold af Hjemmeside er opdateret
  • Ledelse af WEB shop
  • Økonomi (kan med fordel udliciteres til ekstern bogholder)
 • HB afholder 10 årlige møder omkring den 15. i hver måned (juli og december undtaget) møderne er enten virtuelle eller personlige, med tvungen offentliggørelse dagsorden og mødereferat
 • HB og RM afholder 4 kvartalsmøder årligt, hvoraf mindst 1 skal være med personligt fremmøde de øvrige afholdes som virtuelle møder
 • RM er den øverste myndighed i EDR, og udstikker den retning EDR skal bevæge sig i, samt hvilke aktiviteter der skal fremmes og HB er den udøvende daglige ledelse.

OZ3ZU/Viggo

5 thoughts on “OZ3ZU/Viggo

 1. Hej Viggo

  Godt at du kommer med et oplæg med klare synspunkter. På den måde bliver det muligt at udveksle tanker og synspunkter om EDR’s videre udvikling på en god måde.

  Jeg vil gerne kommentere dit forslag om at ændre foreningens struktur.
  Mine tanker er, at vi skal bevare den nuværende struktur og koncentrere os om at kunne give hvert enkelt medlem en velbegrundet oplevelse af, at medlemsskab af EDR er værdifuldt og anderkendelsesværdigt.- Det er der intet i den nuværende struktur, som forhindrer os i.

  Lad os samle alle kræfterne om:
  -> at foreningen er et venligt, positivt fællesskab, som medlemmer kan opleve stolthed og glæde ved at være med i.
  -> at foreningens ledelse udviser evne til respektfuldt samarbejde og evne til at arbejde demokratisk og inkluderende i forhold til RM og medlemmerne
  -> at foreningen har konkrete medlemsfordele på hylderne.

  Udviklingen af dette kan fint foregå inden for den nuværende organisationsstruktur
  Det er afgørende for foreningslivet, at det enkelte medlem oplever, at medlemskab af foreningen tilfører værdi til hans fritidsliv.
  At beslaglægge foreningens ressourcer på at lave ny organisationsstruktur bidrager ikke til dette. – Lad os istedet samle kræfterne om at fremme et foreningsliv, som det enkelte medlem kan opleve som venligt, tolerant og værdifuldt.

  Ole Püschl OZ1OP
  RM kandidat Hovedstaden

 2. Hej Ole

  Tak for sit svar.
  Det jeg mangler – og savner – er et tættere samarbejde imellem lokal afdelingerne og EDR´s landsorganisation, det henviser du desværre ikke til i dit indlæg, og jeg ser ikke hvordan det kan sandsynliggøres med mindre vi tænker ud af boksen omkring struktur i EDR.
  Herudover mener jeg også at de omkostninger vi har med et “stort” hovedkontor i Odense skal adresseres, og omkostningerne skal reduceres, hvilket er et væsentligt punkt for mig.
  OZ3ZU/Viggo

 3. dr om OZ3ZU, Viggo,

  Til din orientering var der jo opstillingmøde i går ved edr skive.
  Jeg syntes det er synd og dybt beklageligt at du som netop RM kandidat hverken møder op eller melder afbud.
  Jeg havde flere ting jeg gerne ville have drøftet med dig.
  Netop hvad du kan bidrage med i EDR?

  Hvor ser du EDR om få år?
  Debatten gik højt lige fra afvikling til udvikling.

  Vy 73 de OZ4JV, Jens

 4. Kære Jens OZ 4JV
  Jeg havde meldt afbud til mødet i Skive, da jeg var i Belgien på kundebesøg den pågældende aften

  Med hensyn til hvad jeg kan bidrage med i EDR, så mener jeg det væsentligste fremgår af mit valgoplæg: Det væsentligste for mig, hvis vi skal overleve er at få samlet alle readiamatører under EDR, at arbejde på at samle, istedet for at frastøde enkelte amatører. Ligeledes er det vigtigt for mig at få samlet alle afdelinger igen under EDR.

  Håber det er svar nok for nu?
  OZ3ZU/Viggo

Skriv et svar