RM vallg 2020 Midtjylland

OZ4KAJ – Kaj Kaalund

OBS: Jeg kan desværre ikke deltage i valgmødet i Skive mandag den 17. august af personlige årsager.

 

Jeg ønsker "et medlemmernes EDR":

 • ved at båndene imellem lokalafdelingerne og landsforeningen knyttes endnu tættere.
 • ved  at repræsentanter for lokalafdelingerne inviteres af HB til halvårlige møder (fysisk/virtuel) med orientering og erfaringsudveksling som hovedemner.
 • ved at der oprettes et medlemsforum til debat og udveksling af ideer og synspunkter imellem ledelsen og medlemmerne.

Jeg ønsker et EDR med en ledelse:

 • der er udpeget ved direkte valg af medlemmerne.
 • der er synlig.
 • der åbent lægger planer og visioner frem for medlemmerne. Både på kort og lang sigt.
 • der har en åben dialog med medlemmerne.

Som medlem af repræsentantskabet vil jeg:

 • være med til at sætte rammerne  for hovedbestyrelsens daglige arbejde, så mine ønsker opfyldes bedst muligt.
 • stille de nødvendige ændringsforslag til vedtægterne.
 • deltage i en saglig og konstruktiv debat om de fremlagte ideer til nye tiltag.
 • arbejde for oprettelse af et styret debatforum for medlemmer af EDR.
 • bakke op om de i fællesskab vedtagne beslutninger.
 • arbejde for, at større bidragydere til OZ m.v. igen kan modtage et beskedent honorar.
 • arbejde for, at EDR's officielle foredragsholdere igen kan honoreres for deres arbejde.
 • arbejde for at skabe et tæt forhold til de forskellige ungdomsbevægelser, så der skabes en ny mulig medlemsbasis af unge som medlemmer af foreningen. Det kan ske ved at EDR er synlig overfor unge i OZ og de digitale medier, og ved at tilbyde favorable medlemsvilkår for unge.

Du bør vide, at jeg ikke stiller op til repræsentantskabet for at være kandidat til den daglige ledelse.

OZ4KAJ (OZ1EDD) Kaj
Sekretær og webmaster i OZ7SKB Skanderborg (www.oz7skb.dk)

One thought on “OZ4KAJ – Kaj Kaalund

Skriv et svar