RM valg 2020 Syddanmark

Wridt, Torben, OZ6TW

Posted on

Jeg er 68 år gammel og altså en ”old-timer” med 53 års uafbrudt medlemskab af EDR. Jeg har igennem årene været overmåde imponeret over alle de, som har udført et frivilligt og uegennyttigt arbejde for vi andre. Nu har jeg måske chancen for at betale lidt af min ”gæld” tilbage. Jeg vægter samarbejde på tværs […]

RM valg 2020 Sjælland

OZ5WU Michael Wehnert

Posted on

Jeg stiller op til EDRs RM, fordi ændringer i EDR sker via RM jf. vedtægterne og fordi jeg vil arbejde for: At udvikle et moderne EDR, med respekt for EDRs ånd og formål. Med ærlighed, åbenhed og ordentlig information, som essentielle værktøjer. At EDR er ALLE medlemmers EDR. En ÅBEN forening, med en aktiv inddragelse […]

RM valg 2020 Syddanmark

Thomsen, Kjeld Bülow – OZ1FF

Posted on

Når man ser på de opstillede kandidater til årets valg til repræsentantskabet i EDR, så har en del udmærket sig ved total passivitet i den nuværende valgperiode. Andre kandidater, mig selv inkluderet, befinder sig i en fase af livet, hvor vi hellere skulle engagere os i Ældresagen, da vi måske mere repræsenterer fortiden end fremtiden […]

RM valg 2020 Sjælland

Lundbech, Sven, OZ7S

Posted on

Som det er fastslået i EDRs formålsparagraf, er det EDRs opgave bl.a. at samle danske amatørradiointeresserede og arbejde for forbedring af deres arbejdsvilkår og repræsentere medlemmerne over for myndigheder, offentlighed og andre organisationer. Store ambitioner; men det er EDRs opgave. Det gør vi ved: At synliggøre amatørradio, ‘verdens bedste hobby’ så meget som muligt: I […]

RM valg 2020 Syddanmark

OZ6VG Vagn K. Kjeldsen

Posted on

Jeg vil arbejde for, at alle radioamatør-interesserede personer i Danmark får lyst til at være medlem af radioamatør fællesskabet i EDR, og at EDR’s nuværende medlemmer har lyst til at bibeholde medlemskabet. Det vil jeg gøre ved i og uden for EDR-regi at fremhæve fordelene ved at være sammen om at løse små såvel som […]

RM valg 2020 Hovedstaden

Jensen, Arne Henrik, OZ9VA

Posted on

CV Født (1946) og opvokset I Helsingør. Civilingeniør (M) (startede på E-retningen, men skiftede til maskinretningen og beholdt elektronikken som en god hobby!). Arbejde og ledelseserfaring?: 47 års ansættelse i teknologisk servicevirksomhed, hvor jeg som divisionschef og direktør har haft ansvar for op til 100 medarbejdere. Amatørradio: Medlem af EDR siden 1963, medlem nr. 9124. […]

RM vallg 2020 Midtjylland

Holmegaard, Finn, OZ7ABM

Posted on

Det er på tide at begrave stridsøkserne, og se fremad. EDR er udfordret og bliver dette ikke ændret er der i løbet af en årrække desværre nok ikke noget der hedder EDR eller radioamatør. Hvad skal EDR: EDR skal lytte til hvorfor licenserede eller interesserede ikke er medlem af EDR. EDR skal lytte til hvad […]

RM vallg 2020 Midtjylland

Mørup Jens OZ1LWT

Posted on

Ønsker en god dialog og åbenhed mellem lokal afdelinger og EDR for at styrke foreningsarbejdet. Jeg synes at bladet Oz er god og spændende. Jeg ønsker at støtte dem som gør et stort stykke arbejde med honorar . Ønsker større åbenhed hvad vi kan gøre for at hjælpe radioamatør, som har brug for hjælp med […]

RM vallg 2020 Midtjylland

Majland Kjeld OZ5KM

Posted on

1) Hovedbestyrelsesarbejdet skal lægges i faste rammer med regelmæssige møder. Forud for hvert møde skal der udsendes en dagsorden med alle de til sagen hørende bilag. Efter hvert hovedbestyrelsesmøde skal der udsendes et så fyldestgørende referat, så medlemmerne kan få det fulde indtryk af mødet. En selvfølge vil mange sige, men sådan har det desværre […]

RM valg 2020 Syddanmark

OZ8XW Flemming Hessel

Posted on

Medlemmernes indflydelse skal styrkes, og EDR skal være stedet, hvor såvel lokalafdelinger som enkeltmedlemmer kan få hjælp og rådgivning. De seneste år er medlemmernes indflydelse og mulighed for at følge med i, hvad der sker i EDR, blevet væsentligt mindre, og ledelsens egenrådighed har begrænset muligheden for at få hjælp og vejledning.Som repræsentantskabsmedlem vil jeg […]