RM valg 2020 Syddanmark

OZ8XW Flemming Hessel

Medlemmernes indflydelse skal styrkes, og EDR skal være stedet, hvor såvel lokalafdelinger som enkeltmedlemmer kan få hjælp og rådgivning.

De seneste år er medlemmernes indflydelse og mulighed for at følge med i, hvad der sker i EDR, blevet væsentligt mindre, og ledelsens egenrådighed har begrænset muligheden for at få hjælp og vejledning.
Som repræsentantskabsmedlem vil jeg bl.a. arbejde for:

  • Direkte valg til hovedbestyrelse og formand.
  • Bedre information om arbejdet i HB herunder offentliggørelse af dagsordner med bilag, samt fyldige referater.
  • Udsendelse af nyhedsbreve – f.eks. i de måneder, hvor OZ ikke kommer.
  • Afholdelse af medlemsmøder med information og mulighed for dialog mellem ledelsen og medlemmerne.
  • Oprettelse af et debatforum på hjemmesiden og mulighed for læserbreve i OZ.
  • Specialister/udvalg, der kan yde hjælp til både lokalafdelinger og medlemmer, når det drejer sig om f.eks. antenner, forstyrrelses- og støjsager, PR og reklame for amatørradio.
  • Foredragsordning med honorar til foredragsholderen.
  • Styrkelse af det tekniske indhold i OZ
  • Ansættelse af en teknisk redaktør OZ.
  • Genindførelse af det beskedne honorar for tekniske artikler i OZ.

Foreningen skal tilpasses det, den er – en mindre hobbyforening, hvor kontingentkronerne bruges til gavn for medlemmerne frem for administration.

OZ8XW, Flemming Hessel
Medlem nr. 8737

Licens og aktiv siden 1965. Redaktør OZ 1986 - 2017

One thought on “OZ8XW Flemming Hessel

Skriv et svar