RM vallg 2020 Midtjylland

Majland Kjeld OZ5KM

1) Hovedbestyrelsesarbejdet skal lægges i faste rammer med regelmæssige møder. Forud for hvert møde skal der udsendes en dagsorden med alle de til sagen hørende bilag. Efter hvert hovedbestyrelsesmøde skal der udsendes et så fyldestgørende referat, så medlemmerne kan få det fulde indtryk af mødet.

En selvfølge vil mange sige, men sådan har det desværre ikke været i den forløbne valgperiode.

2) Udvalgene skal genetableres. EDR har behov for den store specialviden, som udvalgene er i besiddelse af.

3) EDR skal forhandle med firmaer for at skaffe medlemmerne rabat ved køb.

4) Der skal udsendes mindst seks ”OZ” – helst 8-10 - om året, og i de øvrige måneder skal der udsendes et nyhedsbrev.

5) Hovedbestyrelsesmedlemmerne skal sørge for, at medlemmerne bliver orienteret om arbejdet i hovedbestyrelsen. Det kan ske ved to medlemsmøder om året, ved besøg i afdelinger, orientering på repeatere og ved udsendelse af orienteringsskrivelser.

6) Hovedbestyrelsesmedlemmerne skal sørge for, at repræsentantskabsmedlemmerne bliver orienteret om arbejdet i hovedbestyrelsen ved at holde regelmæssige møder med repræsentantskabsmedlemmerne.

7) Medlemsdemokratiet i foreningen skal styrkes. Det kan ske ved:

 • at medlemmerne direkte vælger landsformanden
 • at medlemmerne direkte vælger hovedbestyrelsesmedlemmerne; opdelingen i regioner fjernes
 • at medlemmerne direkte vælger repræsentantskabsmedlemmerne: opdelingen i regioner fjernes

CV: Licens og medlem af EDR siden 1960, medlem af HB 1988-2018, sekretær i mere end 20 år, initiativtager til EDRs Skanderborgafdeling og formand 11 år, initiativtager til contestgruppen OZ9KY og deltager 1995-2018. Stadig  aktiv radioamatør.

6 thoughts on “Majland Kjeld OZ5KM

 1. dr om OZ5KM, Kjeld,
  Meget interessant at læse dit oplæg. Men jeg savner nogle konkrete forslag til hvordan du mener at EDR kan blive styrket med flere medlemmer? Det er jo fint at du vil lave samarbejde med virksomheder om rabatter. Men det tror jeg bare ikke er nok til at tiltrække nye medlemmer. Og et OZ blad tvivler jer også på at tiltrække nye medlemmer, og slet ikke de unge, “der står jo ikke noget som man ikke kan finde på nettet”…
  Jeg savner også forslag til hvordan du mener at forholdet til lokalafdelingerne kan styrkes.

  Vy 73 de OZ7adz, Niels

 2. dr om OZ7ADZ
  Tak for dine spørgsmål.
  “”savner nogle konkrete forslag til hvordan du mener at EDR kan blive styrket med flere medlemmer”
  1) “more value for money”, medlemmerne skal have flere OZ for kontingentet. I øjeblikket koster et OZ ca. 125 kr., medens FunkAmateur koster 39 kr.
  2) En aktiv indsats for at skaffe flere medlemmer. Afdøde OZ5HZ og jeg arbejdede med en plan, der gik ud på at sende OZ i et kvartal til udvalgte medlemmer og på den måde prøve at hverve dem. Desværre nåede vi ikke at realisere den.
  Disse aktiviteter kan realiseres.
  “et OZ blad tvivler jeg også på”.
  Det er muligt, at de unge ikke kan “fanges” af et OZ blad, men der er et potentiale i den aldersgruppe, hvor børnene er flyttet hjemmefra og hvor børneværelset kan bruges som radiorum. Desuden kan interessen vækkes eller genvækkes hos den aldersgruppe, der er gået på efterløn og på pension. Det har ofte både tiden og midlerne til hobbyen.
  “forslag til, hvordan du mener, at forholdet til lokalafdelingerne kan styrkes ?”
  1) Forud for et HB-møde holdt jeg et møde med RM-erne, hvor de blev orienteret; de fleste havde tilknytning til en afdeling, så de kunne orientere videre.
  2) Hvert andet år holdt jeg et møde med ER-erne og afdelingsformændene, hvor de blev orienteret om arbejdet i HB, og jeg blev orienteret om hvad der skete i afdelingerne.
  3) Mindst én gang om måneden var jeg i forbindelse med en afdeling. Det kunne være en generalforsamling, en morseprøve, en certifikatprøve eller blot et foredrag, som interesserede mig. Desuden besøgte jeg hvert år alle de lokalafdelinger, der deltog i HF-fieldday.
  På den måde nåede jeg rundt til alle afdelingerne i kreds 8, og jeg fik også besøgt afdelingerne i region Midtjylland.
  Alle disse aktiviteter kan videreføres og på den måde styrke forholdet til lokalafdelingerne.

  vy 73 de OZ5KM, Kjeld

 3. Hej OZ5KM

  Jeg kan ikke lige forstå dit regnestykke med hensyn til OZ.
  Hvis jeg regner er 6 numre ad 125 kr. Det giver 750 kr. Dette passer med det som medlemskabet af EDR koster. Skal EDR bare være en abb. på et blad, eller skal EDR ikke tilbyde andre ydelser eller foredele til medlemmer ?

  MVH
  Finn Holmegaard.

 4. Hej Finn
  Jo selvfølgelig skal EDR tilbyder medlemmerne andre ydelser:
  1) EDR skal skaffe medlemmerne en rabatordning hos forhandlere
  2) EDR skal hjælpe medlemmerne med at købe bøger fra udlandet
  3) EDR skal formidle indkøb af for eksempel antenner fra udlandet
  4) EDR skal gennem sit antenneudvalg hjælpe medlemmerne med at opnå tilladelse til opsætning af antenner.

  Nogle af disse emner har jeg forsøgt på at få gennemført tidligere, men det lykkedes desværre ikke.

  Med venlig hilsen
  Kjeld

 5. Dr OM OZ5KM

  Du skriver i dit oplæg som første punkt at HB møder skal i “faste rammer” – Deri er vi enige så længe “rammerne” omhandler dagsorden opbygning med relevant sagsfremstiller skrevet af forslagsstiller og kun ham/hende – samt bilag med sigende indhold – fulgt af et referat der afspejler virkeligheden og kun den! Hvis de “faste rammer” også dækker over selektering af dagsordenforslag udført enevældigt af sekretær funktionen og absolut intetsigende referater, som har været reglen de sidste 15-20 år bortset fra HB2016_18forår, så kan jeg meddele dig at der kommer reaktioner på offentligt tryk og du ved de bliver ikke venlige.
  Dine tanker omkring rabatter og medlemsbladet har ingen gang på jord.. Moderne unge amatører har taget ved lære af globaliseringen så deres indkøb foregår der hvor varen findes til bedste pris. På samme vis hænger medlemsbladet i en ultra tynd line, “døgnfluen” leverer friske “grøntsager” i et så heftigt omfang at det er old news inden redacteuren har fået morgenkaffen galt i halsen. Den tid er ovre hvor nationale magasiner kan have højværdi mere end 2 gange om året, som vist også blev konkluderet af seneste TR.
  Jeg ser desværre dit valgoplæg som tilhørende en fortid vi ikke skal gå hen til igen..
  Er det ikke bedre at køre god radio og nyde livet?

Skriv et svar