RM vallg 2020 Midtjylland

Holmegaard, Finn, OZ7ABM

Det er på tide at begrave stridsøkserne, og se fremad. EDR er udfordret og bliver dette ikke ændret er der i løbet af en årrække desværre nok ikke noget der hedder EDR eller radioamatør.

Hvad skal EDR:

EDR skal lytte til hvorfor licenserede eller interesserede ikke er medlem af EDR.

EDR skal lytte til hvad medlemmer og potentielle medlemmer ønsker af foreningen.

EDR skal være et naturligt sted at henvende sig med udfordringer omkring tilladelser til opsætning af antenner, tekniske spørgsmål og andet relateret til teknik.

EDR skal være behjælpelig med uddannelse materiale til certificat

EDR skal kunne være behjælpelige med reklame vedrørende amatørradio.

EDR skal gøre opmærksom på contester, udstillinger og markeder via kalender på hjemmesiden. Denne funktion evt. med mulighed for at få disse med direkte i kalender.

EDR skal have en hjemmeside med blandet information omkring amatørrelaterede emner.

Hvorledes kan dette føres ud i livet, jeg har ikke en facitliste, men har flere ideer og tanker omkring dette.

RM skal være mere aktive. Der udpeges/vælges en facilitator i hver region, der har til opgave samle de lokale Rmere omkring:

 • Være HB behjælpelige med afholdelse medlemsmøder
 • Indsamle udfordringer for de enkelte amatører som EDR kan/burde hjælpe med at løse.
 • Indsamle information fra lokalafdelingerne hvad går godt/dårligt.
  • Nogle afdelinger er store hvorfor, hvorfor er nogle små.
 • Forsøge på at indsamle information omkring markeder i lokal området, således disse kommer i kalenderen.
 • Der er sikkert en række andre ting jeg ikke har tænkt på, men lad os se om vi ikke kan få RM til at arbejde,

Understøtte HB med at søge efter arbejdskraft til specifike og afgrænsede opgaver.

De lokale RMere kunne have et netværk eller kendskab til den rette person til at være med til at løse en begrænset opgave. Eller en der kunne hjælpe med en udfordring.

Rådgive HB mellem de årlige RM møder

Via den udsendte dagsorden komme med RM's input til dagsorden, og på denne måde være med til at bidrage med medlemmernes holdning til hvad der måtte være oppe i tingen.

Dette til være med til at skabe en tættere dialog mellem EDR og afdelingerne.

Vi skal have de udvalg/interessegrupper som forenings medlemmer ønsker.

Det skal være igen være muligt at få honorar for foredrag og artikler til OZ.

HB og RM lokale RM skal bidrage til OZ og EDRshjemmside med infomation omkring arbejdet i foreningen.

Skal EDRs budget være i balance, Ja og nej. Det skal være tilladt at trække på den økonomi EDR har for at skabe flere amatører og medlemmer. Men på sigt skal vi have en naturlig balance i regnskabet. 

Kan jeg de hele, NEJ jeg kan ikke det hele, men med hvis man være at sige "Det har jeg ikke prøvet før så det kan jeg sikkert" kan man komme langt og med respekt for andre samt at stille op hvor det er nødvendigt kommer man langt.

Også er min holdning forsat at flere at de paragrafer der står i spejdernes lov, fx lytte til andres mening og selv tage standpunkt passer meget godt på hvorledes en forening kan og bør ledes.

3 thoughts on “Holmegaard, Finn, OZ7ABM

 1. dr om OZ7ABM, Finn,

  Til din orientering var der jo opstillingmøde i går ved edr skive.
  Jeg syntes det er synd og dybt beklageligt at du som netop RM kandidat hverken møder op eller melder afbud.
  Jeg havde flere ting jeg gerne ville have drøftet med dig.
  Netop hvad du kan bidrage med i EDR? I sidste periode hørte ingen fra dig i et helt år

  Vy 73 de OZ4JV, Jens

 2. dr om OZ4JV

  Det er da rart at du bekræfter at alle øvrige 11 kandidater var tilstede i går regionsmødet i Skive.

  Af den simple årsag at min datter havde fødselsdag prioterede jeg hende frem for EDR.

  VY 73 de OZ7ABM

 3. dr om OZ7ABM, Finn,

  Tak for dit delvise svar.
  Jeg savner dog stadig svar på
  Netop hvad du kan bidrage med i EDR?
  Første år var du tavs
  Andet år er der ikke kommet særlig meget positiv fra din side

  Vy 73 de OZ4JV, Jens

Skriv et svar