RM valg 2020 Hovedstaden

Jensen, Arne Henrik, OZ9VA

CV

Født (1946) og opvokset I Helsingør. Civilingeniør (M) (startede på E-retningen, men skiftede til maskinretningen og beholdt elektronikken som en god hobby!).

Arbejde og ledelseserfaring?: 47 års ansættelse i teknologisk servicevirksomhed, hvor jeg som divisionschef og direktør har haft ansvar for op til 100 medarbejdere.

Amatørradio: Medlem af EDR siden 1963, medlem nr. 9124. D-licens i 1974, B-licens i 1978 og A-licens i 1980.

I 1980 var jeg med til at stifte EDR Birkerød Afdeling og blev ved den stiftende generalforsamling valgt til kasserer, hvilket jeg er endnu.

Valgt til RM i en periode i 1990’erne og igen siden 2016, og har dermed bevidnet de seneste års turbulens i EDR fra 1. parket! Er p.t. RM-valgt revisor.

Radiopejleorientering (RPO, rævejagt) er min store interesse. Siden 1985 formand for Rævejagtsudvalget og er EDRs repræsentant i IARU Region 1 ARDF WG (Amateur Radio Direction Finding Working Group). 6 gange siden 1996 har jeg på EDRs vegne arrangeret Nordisk RPO-mesterskab; i 2020 stod vi for tur igen, men stævnet er udsat til 2021 pga Corona! Siden 1994 er det også blevet til deltagelse i flere verdens- og Region 1-mesterskaber.

EDRs fremtid?

Efter min mening er EDR’s primære formål: Interessevaretagelse, så amatørradioaktiviteterne fortsat kan bestå og udvikles i en foranderlig verden. Vi dyrker en teknisk interesse, som er afhængig af og påvirket af det omgivende samfund. Tænk på: Sendetilladelser, frekvenstildeling og båndplaner, tilladelse til antenneopsætning, forstyrrelser (som nu om dage mest rammer os), internationalt samarbejde, etc. EDR’s opgave er derfor at holde sig a’jour og være synlig inden for de nævnte områder, samt tilbyde dertil knyttet medlemsservice.

Desværre har EDR i flere år været ramt af en stribe konflikter, ofte uforsonlige og ofte af personlig karakter, hvor man er gået efter manden i stedet for bolden. Bekymring over medlemsskarens aldersprofil   og faldende medlemstal bliver ofte fremført som et altoverskyggende problem, som ”nogen” må gøre noget ved.

I forsøget på at finde udveje er der ofte ”gået proces i den”, hvor vi er forfaldet til at diskutere struktur, vedtægter, forretningsordener, dagsordener og bilag, medens de essentielle interesser, som burde varetages, åbenbart er tabt af syne.  

Her er min holdning, at det ikke er tiden at snakke struktur og lave større vedtægtsændringer. Det er først 2. gang der holdes valg efter den ordning, som blev vedtaget i december 2017. Så det må gives en chance. Udfordringen for det nyvalgte RM vil være at få sammensat en ledelse, som vil være sig sit ansvar bevidst og samarbejde og bygge bro til de radioamatører, som kan og vil gøre en indsats for amatørradioen. Og der appellerer jeg til dem, som har stærke holdninger til, hvordan EDR skal køres, at de besinder sig og går positivt ind i arbejdet for fremme af amatørradioen.

 

Birkerød d. 25. juli 2020

Vy 73 de Arne, OZ9VA

3 thoughts on “Jensen, Arne Henrik, OZ9VA

  1. Godt ramt Arne – Det er ikke administration det handler om men radioamatør-aktivitet.
    Held og lykke med valget herfra!

  2. Arne, kan kun tilslutte mig dine tanker og håber at langt hovedparten af medlemmerne er enig med dig.

Skriv et svar