RM valg 2020 Syddanmark

OZ6VG Vagn K. Kjeldsen

Jeg vil arbejde for, at alle radioamatør-interesserede personer i Danmark får lyst til at være medlem af radioamatør fællesskabet i EDR, og at EDR’s nuværende medlemmer har lyst til at bibeholde medlemskabet. Det vil jeg gøre ved i og uden for EDR-regi at fremhæve fordelene ved at være sammen om at løse små såvel som store opgaver og udfordringer, men ikke mindst de glæder, der følger med ved at være en del af fællesskabet.

Der er rigtig mange måder at være radioamatør på. Mange har et enkelt eller få specifikke interesseområder inden for vores pragtfulde hobby, hvor andre har en bredere tilgang til det at være radioamatør. Meget få – måske ingen – bruger hele paletten af alle mulighederne.

Det er vigtigt for alle danske radioamatører, at der findes en organisation, der kan varetage alle danske radioamatørers interesser over for

EDR er danske radioamatørers organisation. Det er vigtigt, at så mange som muligt af entusiastiske radioamatører aktivt tager del i arbejdet for at fastholde og forbedre radioamatørernes forhold gennem EDR til glæde og gavn for radioamatørbevægelsen i Danmark. HUSK – Det at gøre noget godt for andre, gør også dig selv glad.

Den entusiasme for hobbyen, som mange radioamatører udstråler – hver inden for sit felt, bør supporteres af EDR og i videst mulig udstrækning opmuntres og støttes praktisk og økonomisk. Der skal være plads til, at både mindre og større interessegrupper kan føle sig hjemme i EDR-fællesskabet. SAMMEN ER VI STÆRKE.

På nuværende tidspunkt bidrager jeg til radioamatør-fællesskabet som

Med håbet om en fremtidig stærk og handlekraftig EDR-ledelse ønskes alle hermed et godt RM-valg.

Vy 73 de OZ6VG, Vagn.

2 thoughts on “OZ6VG Vagn K. Kjeldsen

Skriv et svar