RM valg 2020 Sjælland

Lundbech, Sven, OZ7S

Som det er fastslået i EDRs formålsparagraf, er det EDRs opgave bl.a. at samle danske amatørradiointeresserede og arbejde for forbedring af deres arbejdsvilkår og repræsentere medlemmerne over for myndigheder, offentlighed og andre organisationer. Store ambitioner; men det er EDRs opgave.

Det gør vi ved:

  • At synliggøre amatørradio, 'verdens bedste hobby' så meget som muligt: I en verden, hvor mobiltelefoner og trådløst internet er allestedsnærværende og verdensomspændende kommunikation kun et par tastetryk væk, drukner vores hobby nemt. Som andre interesseorganisationer skal EDR være synlig i medierne. lige fra den mindste ugeavis til landsdækkende radio/tv
  • At støtte EDRs medlemmer med den samlede viden og muligheder, som en landsforening har: Antenneopsætning, støjbekæmpelse, tekniske og operationsmæssige forhold er nogle eksempler
  • At understøtte lokalt initiativ: EDR skal bistå EDR lokalafdelingerne i et omfang og en måde, som de naturligvis selv bestemmer
  • At samarbejde med relevante myndigheder i Danmark: EDR skal arbejde for at sikre 'vores' frekvensområder og vilkårene for at anvende dem samt sikre muligheder for antenne- og masteopsætning
  • At støtte det internationale frekvenssamarbejde: Radioamatørernes interesser er bestemt ikke altid i samklang med andre radiotjenesters ønsker.

Hvordan vi end vender og drejer det, så er vores blad OZ en helt afgørende grund til et medlemskab af EDR. Derfor skal OZ tekniske indhold styrkes ved ansættelse af en teknisk redaktør og honorar for tekniske artikler. Mange oplysninger kan findes på nettet; men i OZ er der mulighed for at bringe en velredigeret og gerne underholdende artikel.

Foreningsmæssigt skal EDR:

  • Have en administration, der i nødvendigt omfang 'professionaliseres', så centrale dele af denne håndteres af fast personale/firma. Den slags aktiviteter skal bare køre så effektivt og så omkostningsbevidst som muligt
  • Sørge for god information til EDRs medlemmer om, hvad der rører sig i foreningen: Offentliggørelse af dagsordener, mødepapirer og fyldige referater fra møder – samt opfordring til selv at komme med forslag til aktiviteter og tiltag
  • Have styrket medlemsdemokratiet ved indførelse af direkte valg af formand, hovedbestyrelse og repræsentantskab.

 

'Verdens bedste hobby', amatørradio, består af virkelig mange interesseområder. Det er derfor naturligt, at konflikter opstår f.eks. om båndplaner – helt ligesom i den professionelle verden. Her har EDR og de internationale amatørradioorganisationer en stor rolle at spille for i så vidt omfang som muligt at stille alle tilfreds. Her som på alle andre planer er 'samarbejde' et nøgleord.

CV:

Årgang 1952, civilingeniør (E), 1978. Startede som udviklingsingeniør i mobilradioindustrien, senere ledende stillinger indenfor fabrikation, kvalitetsstyring og prøvningslaboratorium. 10 års erfaring fra offentlig administration indenfor teleområdet med deltagelse i bl.a. internationalt frekvenssamarbejde, senest eget firma med hovedaktivitet som konsulent for EU-kommissionen for standarder indenfor radio- og EMC-direktivernes områder.

Amatørradio: Medlem af EDR siden 1973, medlem nr. 14170. D-licens i 1973, B-licens i 1975 og A-licens i 1976. DXCC opnået i 2014 efter ca. 40 års indsats...

Valgt til RM i 1984, teknisk redaktør for OZ 1983-2002, formand for EDR 2002-2008, valgt til RM 2008- . Medforfatter til Vejen til Sendetilladelsen 7. og 8. udgave.

Jeg har været med i EDRs inderkreds i mere end 35 år og har set en del op- og nedture for foreningen, årsagerne dertil – og brugt denne erfaring i min formandstid til at løse de udfordringer, der altid opstår.

One thought on “Lundbech, Sven, OZ7S

Skriv et svar