RM kandidat præsentation

Repræsentantskab /  2020-2022

Region Hovedstaden

Allis Andersen OZ1ACB

Arne Henrik Jensen OZ9VA

Ole Püschl OZ1OP

Steen Rudberg Jørgensen OZ1GDI

Region Sjælland

Sven Lundbech OZ7S

Palle Preben-Hansen OZ1RH

Michael Wehnert OZ5WU

Region Nordjylland

Gert Poulsen OZ1LLY

Benny Haage Sørensen OZ7QQ

Region Midtjylland

Jan Anderschou OZ3QY

Viggo Kristian Dahm OZ3ZU

Thomas Høeg Eriksen OV3T

Arne Fast OZ4VW

Svend Erik Grandahl OZ6SV (2. suppleant)

Finn Holmegaard OZ7ABM

Kaj Kaalund OZ4KAJ  (1. suppleant)

Martin Mortensen OZ3MC

Jens Ole Mørup OZ1LWT

Erik Olsen OZ1IVQ (3. suppleant)

Jens Vestergaard OZ4JV

 

 

Region Syddanmark

Hans Geelbach Andersen OZ4HGA

Poul Damberg OZ1AMK

Lars Henneberg OZ1HPS

Flemming Hessel OZ8XW  (1. suppleant)

Vagn K. Kjeldsen OZ6VG

Lars Peter Larsen OZ1ETP

Knud Pedersen OZ1CWM (2. suppleant)

Bjarne Schmidt OZ1CWP

Jan Sørensen OZ1IZL

Kjeld Bülow Thomsen OZ1FF

Torben Olalv Wridt OZ6TW

Kandidat præsentation

 

Region Hovedstaden
Jensen, Arne Henrik, OZ9VA

Jensen, Arne Henrik, OZ9VA

CV Født (1946) og opvokset I Helsingør. Civilingeniør (M) (startede på E-retningen, men skiftede til maskinretningen og beholdt elektronikken som ... ----------Læs Mere og se evt kommentarer
oz1gdi / ou8a, Steen Rudberg Jørgensen

oz1gdi / ou8a, Steen Rudberg Jørgensen

Jeg vil arbejde for: Afskaffelse af Repræsentantskabet. Direkte valg til Hovedbestyrelsen. EDR skal ikke konkurrere med/mod danske forhandlere af amatørradiogrej ... ----------Læs Mere og se evt kommentarer
Püschl, Ole, OZ1OP

Püschl, Ole, OZ1OP

Styrket og gensidigt respektfuldt samarbejde mellem alle valgte tillidsrepræsentanter. Den væsentligste opgave for det nye HB og RM vil blive ... ----------Læs Mere og se evt kommentarer

 

Region Sjælland
Lundbech, Sven, OZ7S

Lundbech, Sven, OZ7S

Som det er fastslået i EDRs formålsparagraf, er det EDRs opgave bl.a. at samle danske amatørradiointeresserede og arbejde for forbedring ... ----------Læs Mere
OZ5WU Michael Wehnert

OZ5WU Michael Wehnert

Jeg stiller op til EDRs RM, fordi ændringer i EDR sker via RM jf. vedtægterne og fordi jeg vil arbejde ... ----------Læs Mere

 

Region Nordjylland
OZ1LLY Gert Poulsen

OZ1LLY Gert Poulsen

Da jeg mener at Nordjylland også skal høres i EDR, må I meget gerne stemme på de 2 kandidater som ... ----------Læs Mere og se evt. kommentarer

 

 

Region Midtjylland
Anderschou Jan OZ3QY

Anderschou Jan OZ3QY

Findes det ideelle EDR? Ja, det tror jeg det gør, men det ser forskelligt ud afhængigt af hvem man spørger ... ----------Læs Mere og se evt, kommentarer
Arne Fast Hansen OZ4VW

Arne Fast Hansen OZ4VW

Nu er der jo valg igen. Så er det tid til at tænke lidt -  både over hvordan går det ... ----------Læs Mere og se evt, kommentarer
Holmegaard, Finn, OZ7ABM

Holmegaard, Finn, OZ7ABM

Det er på tide at begrave stridsøkserne, og se fremad. EDR er udfordret og bliver dette ikke ændret er der ... ----------Læs Mere og se evt, kommentarer
Majland Kjeld OZ5KM

Majland Kjeld OZ5KM

1) Hovedbestyrelsesarbejdet skal lægges i faste rammer med regelmæssige møder. Forud for hvert møde skal der udsendes en dagsorden med ... ----------Læs Mere og se evt, kommentarer
Martin Mortensen OZ3MC

Martin Mortensen OZ3MC

Lidt om mine tanker og ideer om det der skal ske i fremtiden.  De utætheder der var i EDRs pengekasse ... ----------Læs Mere og se evt, kommentarer
Mørup Jens OZ1LWT

Mørup Jens OZ1LWT

Ønsker en god dialog og åbenhed mellem lokal afdelinger og EDR for at styrke foreningsarbejdet. Jeg synes at bladet Oz ... ----------Læs Mere og se evt, kommentarer
OZ3ZU/Viggo

OZ3ZU/Viggo

Som RM vil jeg arbejde for at samle ALLE aktive radioamatører i EDR. Det skal ske igennem en radikal ændring ... ----------Læs Mere og se evt, kommentarer
OZ4KAJ - Kaj Kaalund

OZ4KAJ – Kaj Kaalund

OBS: Jeg kan desværre ikke deltage i valgmødet i Skive mandag den 17. august af personlige årsager.   Jeg ønsker "et ... ----------Læs Mere og se evt, kommentarer
Vestergaard, Jens OZ4JV

Vestergaard, Jens OZ4JV

Jeg vil ikke komme med det store forkromede oplæg. Jeg er faktisk meget enig med OZ3QY. Her er tale om ... ----------Læs Mere og se evt, kommentarer

Region Syddanmark
Damberg, Poul, oz1amk

Damberg, Poul, oz1amk

Jeg hedder Poul Damberg og fik i 1977 tildelt call oz1amk. Jeg stiller op til RM-valget fordi jeg tror på, ... ----------Læs Mere og se evt kommentarer
OZ1CWM

OZ1CWM

RM Valg 2020 OZ1CWM / Knud Licens 1976, medlemsnummer 15192. Medlem af det nuværende HB, som sekretær. Frivillige foreninger, EDR ... ----------Læs Mere og se evt kommentarer
OZ6VG Vagn K. Kjeldsen

OZ6VG Vagn K. Kjeldsen

Jeg vil arbejde for, at alle radioamatør-interesserede personer i Danmark får lyst til at være medlem af radioamatør fællesskabet i ... ----------Læs Mere og se evt kommentarer
OZ8XW Flemming Hessel

OZ8XW Flemming Hessel

Medlemmernes indflydelse skal styrkes, og EDR skal være stedet, hvor såvel lokalafdelinger som enkeltmedlemmer kan få hjælp og rådgivning. De ... ----------Læs Mere og se evt kommentarer
Thomsen, Kjeld Bülow - OZ1FF

Thomsen, Kjeld Bülow – OZ1FF

Når man ser på de opstillede kandidater til årets valg til repræsentantskabet i EDR, så har en del udmærket sig ... ----------Læs Mere og se evt kommentarer
Wridt, Torben, OZ6TW

Wridt, Torben, OZ6TW

Jeg er 68 år gammel og altså en ”old-timer” med 53 års uafbrudt medlemskab af EDR. Jeg har igennem årene ... ----------Læs Mere og se evt kommentarer